Polskie Centrum Szkoleniowe

Polskie Centrum Szkoleniowe Kursy Masażów Naturopatii i więcej

Kurs bioenergoterapii

Kod Zawodu 323002

Bioenergoterapia jest zawodem w rozumieniu Ustawy o zawodach, oraz zawodem rzemieślniczym. Po ukończeniu szkolenia absolwenci uzyskują prawo do zawodowego wykonywania bioenergoterapii w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej  oraz mogą przystąpić do egzaminu Czeladnik/Mistrz.

Proponujemy III warianty szkolenia do wyboru
I. Program  ramowy kursu bioenergoterapii  on-line wraz
z stacjonarnymi warsztatami praktycznymi
oraz kursem przedegzaminacyjnym (on-line)
Czas trwania 150 h. Koszt 5500 zł
 • podstawy bioenergoterapii i jej początki
 • przepływy energii w ciele
 • czakry i merydiany energetycze
 • ciało fizyczne, i ciała energetyczne człowieka
 • aktywne receptory bioenergetycze w bioenergoterapii
 • terapia mentalna
 • stan hipnozy i autosugestii
 • psychosomatyka i somapsychika mentalna
 • uzdrowienie duchowe
 • terapia wahadłem
 • podstawy anatomii i fizjologii
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (teoria)
II. Kurs eksternistyczny (on-line)
dla osób zagranicznych bez egzaminów
Czas trwania 160h. Koszt 2700 zł

Kurs składa się z materiału w postaci wykładów, prezentacji podstaw bioenergoterapii.

 • czakroterapia
 • bioenergoterapia klasyczna
 • podstawy anatomii i fizjologii
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (w teorii)
III. Przygotowanie do egzaminu
Koszt 1370zł
Jeżeli zostało ukończone szkolenie zawodowe w innej niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego lub naszej z bioenergoterapii i chcesz przystąpić do czeladniczego/mistrzowskiego egzaminu rzemieślniczego, przygotujemy Ciebie specjalnie pod ten egzamin. Napisz do nas o swoich kwalifikacjach, a my zaproponujemy odpowiednie szkolenia przygotowane dla Ciebie.
Prawne regulacje:

Od 1-go stycznia 2013 zaszły zmiany w szkolnictwie zawodowym – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 września 2012 (Dz.U. 2012 poz. 1117) aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej trzeba spełnić odpowiednie warunki i posiadać:

§6 pkt 2

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
 • zaświadczenie ukończenia kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2012, poz. 1117), oraz na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1182, ze zm.).

Ponadto, zapraszamy do:

Polskie Centrum Szkoleniowe niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi kursy, których celem jest uzyskanie wiedzy oraz kwalifikacji do wykonywanych zadań zawodowych w zakresie terapii naturalnych:

 • Naturopata
 • Akupunktura i klawipunktura
 • Ziołolecznictwo-fitoterapia
 • Hipnoza i hipnoterapia
 • Biomasaż
 • Chiropraktyka
 • Osteopatia
 • Bioenergoterapia
Zapisano się: 20 studentów
Czas trwania: Kurs trwa 1 miesiąc
Poziom: Początkujący

Back to top