Od magnetoterapii do PEMF. Następna generacja – PEMA

Od magnetoterapii do PEMF. Następna generacja – PEMA

Kategoria: Naturoterapia

Cena: 460zł

Czas trwania: 4 godziny

Nauczyciel: Tomasz Lipiński

Kurs stacjonarny, 24 lutego, godz. 11:00 – 16:00.
Rybnik, ul. Jankowicka 23/25

Ramowy program kursu

I. Rozwój koncepcji i technologii bazującej na polach magnetycznych i elektromagnetycznych w ujęciu chronologicznym

II. Wprowadzenie do zagadnień bioefektów zastosowania statycznych i wolnozmiennych pól magnetycznych, pól magnetycznych i elektromagnetycznych o średniej i wysokiej częstotliwości

1.  Aspekty inżynieryjne, biofizyczne i biochemiczne (w tym na poziomie molekularnym)

2. Interakcje z systemami biologicznymi

3. Ocena szkodliwości i potencjalnej onkogenności

4. Normy PEMF dotyczące zdrowia ludzkiego

III. Terapeutyczne zastosowanie pól magnetycznych

1. Pola statyczne

2. Pola wolnozmienne

3. Pola wysokiej częstotliwości

IV. Dynamiczne (pulsujące) pola elektromagnetyczne PEMF

V. Modulowane pola elektromagnetyczne (magnetyczne) z superpozycją sygnałów PEMA

VI. Uzyskiwane efekty w świetle eksperymentów, badań epidemiologicznych i metaanaliz.

VII. Praktyka zastosowania PEMA

1. Strategia terapeutyczna

2. Przykłady aplikacji

3.Bezpieczeństwo pacjenta i terapeuty

VIII. Dodatek

1. Zwalczanie smogu elektromagnetycznego

Zapisz się na kurs!

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Wydane zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Kontakt i rejestracja

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 995 532 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz użycia poniższego formularza w celu rejestracji na kurs larwoterapii!

Szczegóły kursu

Prowadzący: Tomasz Lipiński, Piotr Wysocki, Marzena Mantaj
Wymiar czasowy: ~4 godziny
Cena zjazdu: 460 zł

Wróć na górę