Polskie Centrum Szkoleniowe

Polskie Centrum Szkoleniowe Kursy Masażów Naturopatii i więcej

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi z wykorzystaniem techniki jasnego pola widzenia ma na celu przygotowanie uczestnika do profesjonalnego posługiwania się tą metodą. Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi jest metodą służącą ocenie stanu zdrowia naszego organizmu. Słuchacz nabywa wiedzę i umiejętność rozpoznawania prawidłowych i patologicznych obrazów krwi.

Back to top