Polskie Centrum Szkoleniowe

Polskie Centrum Szkoleniowe Kursy Masażów Naturopatii i więcej

Ramowy program szkolenia: 

– Utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonanie wymiany worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej,
– Karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) (metodą porcji),
– Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku, również podanie go bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych,
– Wykorzystanie glukometru celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej oraz dokumentowanie dokonania pomiaru – Prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów,
– Prowadzenie trzydniowego dzienniczka mikcji oraz ustalenie schematu wydalania. Wdrażanie kontroli mikcji i defekacji.

– Pomiar parametrów życiowych. Ciśnienie tętnicze krwi. Tętno. Oddech. Ciepłota ciała. Ocena świadomości.  Waga. Wzrost. Dokumentacja otrzymanych wyników pomiaru.

Back to top