Polskie Centrum Szkoleniowe

Polskie Centrum Szkoleniowe Kursy Masażów Naturopatii i więcej

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników do prawidłowego zakładania dostępu dożylnego (kaniuli dożylnej) na żyły obwodowe, pielęgnacja wkłucia, monitorowanie, przygotowywanie leków, toczenie płynów, pobieranie krwi obwodowej w celach diagnostycznych. Zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia jednorazowe do ćwiczeń praktycznych. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej nauki zakładania wenflonu, przygotowania wlewu kroplowego (kroplówka) i pobierania krwi. Po ukończeniu szkolenia wystawiamy Zaświadczenie MEN jego ukończenia.

Back to top