Zawodowy Naturopata z terapiami holistycznej integracji

Zawodowy Naturopata z terapiami holistycznej integracji

studium naturopatii

Kategoria: Naturoterapia

Cena: 12000 zł

Czas trwania: 6 miesięcy

Nauczyciel: Marzena Halejko-Hassan

Po ukończeniu studium naturopatii każdy uczestnik otrzymuje kwalifikacje Naturopata dające prawo wykonywania zawodu. Na podstawie ukończenia studium może przystąpić do egzaminu Czeladnik lub Mistrz Naturopata. Absolwent po zdanym państwowym egzaminie otrzymuje stosowne dokumenty oraz europass.

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy naturopata został sklasyfikowany pod numerem: 323009.

Od dnia 1 października 2020r. tytuł Czeladnik/Mistrz Naturopata jest wpisywany po zdanym egzaminie w Izbie Rzemieślniczej do CEIDG za pośrednictwem ministerstwa.

Zawodowy Naturopata – Terapie Holistyczne Integracji

Do obowiązków naturopaty należy m.in.:

 • udzielanie porad dotyczących higieny życia,
 • zdrowego odżywiania,
 • aktywności fizycznej oraz poprawy jakości życia pacjentów i promowanie zdrowego stylu życia,
 • nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty,
 • określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki oka,
 • układanie indywidualnego programu terapii,
 • udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia,
 • stosowanie wybranej metody terapii,
 • prowadzenie dokumentacji zabiegów,
 • przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej oraz m.in.: kierowanie placówką terapii naturalnych, kształcenia osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne oraz prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz ich publikacja.

Zakres ramowy „Zawodowy Naturopata z terapiami holistycznej intergracji

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zajęcia na platformie zoom.

MODUŁ I Metodologia. Działanie, zastosowanie, przeciwwskazania

 • Medycyna naturalna wczoraj i dziś.
 • Podstawy anatomii i fizjologii.
 • Terapia metodami naturalnymi: badanie irydologiczne, terapia biorezonansem, terapia wodorem, adaptogeny, mikrobiota, podstawy medycyny chińskiej w teorii i praktyce, totalna biologia, masaż wg Ojca Klimuszki, zagadnienia związane z egzaminem Czeladnik/Mistrz Naturopata, elementy terapii manualnej, terapia bańkami, elementy psychosomatyki, wprowadzenie do ziołolecznictwa.
 • Wodolecznictwo: dobór zabiegów, wskazania i przeciwwskazania, zasady hydroterapii.
 • Ziołolecznictwo – właściwości i działanie ziół, mieszanki ziołowe.
 • Dietetyka. Podstawy zdrowego odżywiania się.
 • Dysbioza, schorzenia pasożytnicze, grzybica, nietolerancje pokarmowe, autoagresja, zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Glikacja. Cholesterol. Zaburzenia metylacji. Odkwaszanie. Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.
 • Wstęp do elektropunktury. Informodiagnostyka, informoterapia  j/w.
 • Oczyszczanie organizmu. Hirudoterapia.
 • Ziołolecznictwo polskie, krajów azjatyckich, Ameryki Południowej.
 • Mitochondria – znaczenie w terapii. Błonnik pokarmowy.

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani specjaliści z naszej kadry.

MODUŁ II Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • Główne zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Zasady postępowania przy urazach, oparzenia, uszkodzenia urazowe układu kostno-stawowego, ciała obce w oku, uchu, gardle, krtani, tchawicy, ranie.
 • Ułożenie poszkodowanego, transport, wyposażenie apteczek.
 • Organizacja pomocy w miejscu zdarzenia, wzywanie pogotowia ratunkowego.

MODUŁ III Zajęcia praktyczne

 • Irydologia,
 • Hirudoterapia,
 • Biorezonans.

Przygotowanie do egzaminu państwowego w zawodzie NATUROPATA wynosi 2000 zł.

Obowiązkiem uczestników chcących przystąpić do egzaminu państwowego czeladnik/mistrz naturopata jest udział w  zajęciach przygotowujących do egzaminu.

Po ukończeniu studium absolwent może: podjąć zatrudnienie w drogerii i sklepie zielarsko-medycznym oraz sprzedawać produkty zielarskie, certyfikować produkty zielarskie w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości, prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i praktyki z zakresu naturopatii w ramach terapii niekonwencjonalnych, uczestniczyć w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych itp. oraz określać dawkowanie sporządzonych preparatów ich działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Studium uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.(rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna:

Studium Zielarsko-medyczne w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Studium nadaje uprawnienia zawodowe.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) naturopaci zostali wymienieni w grupie średniego personelu do spraw zdrowia obejmującej praktykujących niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii.

Zdobywaj certyfikowane umiejętności

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat zgodny z obowiązującymi standardami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. Absolwenci kursu otrzymują kwalifikacje Naturopaty. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja ta jest narzędziem, które grupuje zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz ustala ich symbole i nazwy.

Szczegóły kursu

Czas trwania: 6 miesięcy.
Koszt: 12000 zł.
Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 2000 zł.*
*nieobowiązkowe

Kontakt i rejestracja:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 995 532 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz użycia poniższego formularza w celu rejestracji na nasz kurs Zawodowy Naturopata z terapiami holistycznej intergracji!

Wróć na górę