Polskie Centrum Szkoleniowe

Polskie Centrum Szkoleniowe Kursy Masażów Naturopatii i więcej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej – Szkolenie Online

 

Jeśli masz w sobie empatię, chęć pomocy i zainteresowanie pracą z osobami niepełnosprawnymi, to jesteś we właściwym miejscu. Nasz kurs zapewni Ci praktyczną wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci bycie wartościowym wsparciem dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Kurs skierowany jest do osób pragnących zostać opiekunami osób w wieku podeszłym oraz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Dlaczego warto zapisać się na nasz kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej?

 1. Zrozumienie i Empatia: Nasz kurs dostarczy Ci głębszego zrozumienia różnych rodzajów niepełnosprawności i wyzwania, jakie niesie życie z nimi. Nauczysz się pracować z empatią i szacunkiem.
 2. Pomoc i Wsparcie: Zdobędziesz praktyczne umiejętności zapewniania codziennej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w ich codziennym życiu.
 3. Wszechstronność Umiejętności: Nauczysz się technik komunikacji, umiejętności organizacji, zapewniania opieki i pomocy w codziennych czynnościach.
 4. Zawodowe Możliwości: Po ukończeniu kursu będziesz miał/miała szansę podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej w różnych środowiskach, od domów opieki po edukację.

Ramowy Program Szkolenia 

Moduł 1: Wprowadzenie do Asystowania Osobom Niepełnosprawnym

 • Charakterystyka rodzajów niepełnosprawności i ich przyczyny.
 • Rola i zadania asystenta osoby niepełnosprawnej.
 • Podstawy gerontologii i choroby wieku starczego.

Moduł 2: Podstawy Psychologii i Socjologii

 • Analiza procesów psychicznych człowieka.
 • Proces komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.
 • Praca z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.
 • Praca z osobami niewidomymi i głuchoniemymi.
 • Podstawy języka migowego.

Moduł 3: Pierwsza Pomoc i Podstawy Anatomii

 • Wprowadzenie do pierwszej pomocy.
 • Wykonywanie czynności asystenckich w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych.
 • Podstawy anatomii i patologii człowieka.

Moduł 4: Rehabilitacja i Terapia Zajęciowa

 • Pojęcia i rodzaje rehabilitacji.
 • Umiejętności opiekuńcze i praca pielęgnacyjno-opiekuńcza.
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja.

Moduł 5: Praca z Dziećmi i Organizacja Czasu Wolnego

 • Metodyka pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych.
 • Aktywizacja społeczna osoby niepełnosprawnej.

Moduł 6: Wsparcie Osoby Niepełnosprawnej

 • Praca asystenta osoby niepełnosprawnej.
 • Wykonywanie czynności asystenckich w zakresie gospodarstwa domowego.
 • Wsparcie emocjonalne i psychologiczne.

Moduł 7: Podsumowanie i Certyfikacja

 • Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków.
 • Zakończenie kursu, certyfikat ukończenia.

Kto może wziąć udział w kursie Asystent Osoby Niepełnosprawnej?

Kurs Asystent Osoby Niepełnosprawnej jest dedykowany każdemu, kto chce oferować swoją pomoc osobom z niepełnosprawnością, niezależnie od doświadczenia czy wykształcenia.

Zapisz się już dziś i stań się wartościowym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością!

Nasz kurs Asystent Osoby Niepełnosprawnej to okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci zmieniać życie osób z niepełnosprawnością. Zapisz się już dziś i otwórz nową ścieżkę kariery opartej na pomaganiu i wsparciu innych.

wymiar czasowy – 350 godzin
cena: 970 zł

Po ukończeniu kursu masażu chodzącego wydajemy dokumentację MEN.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Wydane zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zapisano się: 4 studentów
Czas trwania: 350 godzin
Poziom: Początkujący

Back to top