Kurs towaroznawstwa zielarskiego online

Kurs towaroznawstwa zielarskiego online

kurs towaroznawstwa zielarskiego

Kategoria: Naturoterapia

Cena: 950zł

Czas trwania: 90 godzin

Nauczyciel: mgr Marzena Halejko-Hassan

Forma szkolenia: materiały online z możliwością nauki zdalnej w czasie rzeczywistym

Uczestnicy po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują obowiązkowe kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Kurs ZIELARSTWO I TOWAROZNAWSTWO ZIELARSKIE przeznaczony jest dla:

  • techników farmacji, weterynarzy i lekarzy weterynarii, zielarzy, fitoterapeutów,  kosmetologów, kosmetyczek, farmaceutów, dietetyków, pracowników centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwentów zdrowia publicznego, osób zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracowników drogerii, osób planujących otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeutów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracowników firm kosmetycznych; technologów i dystrybutorów suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszystkich zainteresowanych tematyką,
  • osób, które są zainteresowane uzyskaniem uprawnienia do prowadzenia oraz pracy w sklepach zielarsko-medycznych.

Zakres ramowy kursu Towaroznawstwo zielarskie online

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Program

Podstawy:

  • farmakologia,
  • farmakognozja,
  • anatomia i fizjologia człowieka,
  • dietetyka i fizjologia człowieka,
  • towaroznawstwo zielarskie,
  • rodzaje, sposoby znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej,
  • zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowanie w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu,
  • udzielanie pierwszej pomocy.

Kurs towaroznawstwa zielarskiego uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  certyfikat  który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Podstawa prawna
Kurs Zielarsko-medyczny w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Zdobywaj certyfikowane umiejętności

Po zakończeniu kursu, absolwenci otrzymają certyfikat zgodny z obowiązującymi standardami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.

Kontakt i rejestracja

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 995 532 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz użycia poniższego formularza w celu rejestracji na kurs towaroznawstwa zielarskiego online!

Cena oraz czas trwania szkolenia

Czas trwania kursu: 90 godzin.
Cena: 950 zł.

Wróć na górę