Od magnetoterapii do PEMF. Następna generacja – PEMA

Magnetoterapia, PEMF, PEMA

Kategoria: Naturoterapia

Cena: 460zł

Czas trwania: 4 godziny

Nauczyciel: Tomasz Lipiński

Magnetoterapia, PEMF (Pulsed Electromagnetic Fields), PEMA (Pulsating
electromagnetic activation)

Kurs nie tylko wypełnia lukę na rynku edukacji jaką jest brak systematycznego i kompletnego przedstawienia metod i urządzeń terapeutycznych wykorzystujących jako medium pole magnetyczne lecz również porządkuje branżę oddzielając metody i urządzenia oparte na innych zasadach zbiorczo „wrzucane” do obszaru biorezonansu. Dla
wielu osób nie jest jasna różnica pomiędzy pulsującymi, modulowanymi polami magnetycznymi PEMA (w lit. angielskojęzycznej – elektromagnetycznymi) a sygnałami elektromagnetycznymi o zmiennych częstotliwościach. Wynika z tego ewidentna szkoda dla terapeutów i pacjentów, ponieważ efekty terapeutyczne i sposób aplikacji są
zasadniczo różne i generalnie metody PEMA są w Polsce z powodu niewiedzy rzadko stosowane. Szkoda tym większa, iż metody PEMA i najnowsze PEMA (pulsujące, szerokopasmowe pola e-m z superpozycją sygnałów) mają znacząco większe perspektywy rozwoju i wykorzystania niż urządzenia z grupy biorezonasu. Są one również bez porównania lepiej opisane od strony naukowej i technicznej (posiadając jednocześnie akceptację FDA z zezwoleniem na oświadczenia medyczne).

Tematyka kursu zawiera zarówno wyjaśnienie fizykalnych i technicznych podstaw funkcjonowania urządzeń jak i efektów fizjologicznych, biochemicznych i komórkowych, omawiając kolejno od urządzeń z aplikatorami stałopolowymi, zmienno-gradientowymi, transkranialnymi (TMS), modulowanymi aż po PEMF/PEMA. Szczegółowo zostały przedstawione możliwości terapeutyczne wraz z przykładami najnowszych urządzeń.
Kurs uwzględnia aktualny stan prawny, normy dotyczące zdrowia ludzkiego, ocenę szkodliwości i potencjalnej onkogenności, uzyskiwane efekty w świetle eksperymentów, badań epidemiologicznych i metaanaliz. W kursie poruszone są również zagadnienia powiązane ze zmiennymi polami magnetycznymi jak np. syndrom niedoboru pola magnetycznego) (MFDS ​​– Magnetic Field Defiency Syndrome), zaburzenia magnetosferyczne częstotliwości Schumanna, likwidowanie smogu elektromagnetycznego w miejscu pracy i w domu.
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób które zamierzają prowadzić terapie oparte na
nowoczesnych urządzeniach elektronicznych przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.

Ramowy program kursu

I. Rozwój koncepcji i technologii bazującej na polach magnetycznych i elektromagnetycznych w ujęciu chronologicznym

II. Wprowadzenie do zagadnień bioefektów zastosowania statycznych i wolnozmiennych pól magnetycznych, pól magnetycznych i elektromagnetycznych o średniej i wysokiej częstotliwości

1.  Aspekty inżynieryjne, biofizyczne i biochemiczne (w tym na poziomie molekularnym)

2. Interakcje z systemami biologicznymi

3. Ocena szkodliwości i potencjalnej onkogenności

4. Normy PEMF dotyczące zdrowia ludzkiego

III. Terapeutyczne zastosowanie pól magnetycznych

1. Pola statyczne

2. Pola wolnozmienne

3. Pola wysokiej częstotliwości

IV. Dynamiczne (pulsujące) pola elektromagnetyczne PEMF

V. Modulowane pola elektromagnetyczne (magnetyczne) z superpozycją sygnałów PEMA

VI. Uzyskiwane efekty w świetle eksperymentów, badań epidemiologicznych i metaanaliz.

VII. Praktyka zastosowania PEMA

1. Strategia terapeutyczna

2. Przykłady aplikacji

3.Bezpieczeństwo pacjenta i terapeuty

VIII. Dodatek

1. Zwalczanie smogu elektromagnetycznego

Zapisz się na kurs!

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Wydane zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Kontakt i rejestracja

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 995 532 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz użycia poniższego formularza w celu rejestracji na kurs!

Szczegóły kursu

Prowadzący: Tomasz Lipiński, Piotr Wysocki, Marzena Mantaj
Wymiar czasowy: ~4 godziny
Cena zjazdu: 460 zł

Wróć na górę