Magnetoterapia, PEMF, PEMA

Magnetoterapia, PEMF, PEMA

Kategoria: Naturoterapia

Cena: 1500zł

Czas trwania: 4 godziny

Nauczyciel: Tomasz Lipiński

Magnetoterapia w medycynie i fizykoterapii

W latach 80-tych XX w. wprowadzono do zabiegów medycznych i usług fizykoterapii nową kategorię sprzętu bazującego na oddziaływaniu pól magnetycznych na żywe struktury organizmu. Stymulacja magnetyczna polem o niskim natężeniu (LFMS; low field magnetic stimulation) stały się stałym elementem praktyk medycznych i rehabilitacji fizykalnej. W ciągu kolejnych dwu dekad nastąpił dynamiczny rozwój technologiczny urządzeń służących do tych zabiegów. Równoczesny postęp w dziedzinach nauk biologicznych i medycznych otworzył drogę do stworzenia nowych generacji aparatów o rozszerzonych możliwościach terapeutycznych. Na chwilę obecną takie terapie jak np. transczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS; ang. transcranial magnetic stimulation) stosowana w neurologii klinicznej czy wykorzystanie modulowanych, pulsujących pól magnetycznych/elektromagnetycznych (PEMFT, PEMF; pulsed electromagnetic field therapy), stały się stałym elementem w lecznictwie klinicznym, fizykoterapii, sporcie, wellness i weterynarii.

Wyjaśnienie różnic i perspektywy rozwoju w magnetoterapii i elektromagnetoterapii

Urządzenia magnetyczne/elektromagnetyczne często są błędnie kojarzone z biorezonansem (Informodiagnostyka, Informoterapia). Stanowią w rzeczywistości odrębną klasę rozwiązań technologicznych i bazują na odmiennych mechanizmach fizykalnego oddziaływania na organizmy i ich fizjologię. Przed tą dziedziną dopiero otwierają się szerokie perspektywy rozwoju terapeutyki ze względu na duże zaplecze naukowe i technologiczne, które dopiero od niedawna stało się gotowe do wdrożeń. Należy się spodziewać, że urządzenia tej klasy zdominują w nadchodzących latach rynek, zacierając granicę pomiędzy terapią medyczną, fizykoterapią i wellness. W dużym kontraście do obszaru biorezonansu efekty biofizyczne i biochemiczne (w tym na poziomie molekularnym) i interakcje z systemami biologicznymi są tutaj doskonale udokumentowane od strony naukowej i poparte badaniami klinicznymi. Niebagatelne jest również pozytywne nastawienie urzędowych regulatorów rynku jak np. FDA (U.S. Food and Drug Administration) co wspiera rozwój branży.

Dlaczego warto ukończyć kurs?

1. Nasz kurs łączy teorię z praktyką, pozwalając na poznanie bioefektów (fizjologia, biochemia)  zastosowania pól magnetycznych i elektromagnetycznych we wszystkich stosowanych wariantach sygnału.

2. Zapoznasz się z różnymi rozwiązaniami technicznymi urządzeń obecnych na rynku.

3. Poznasz realne możliwości terapeutyczne urządzeń oraz strategie terapeutyczne.

4. Kurs pomoże wybrać właściwe rozwiązanie techniczne do potrzeb Twojego gabinetu lub zdefiniować najbardziej atrakcyjny obszar wykorzystania w planowanej działalności.

5. Wskażemy źródła publikacji i wiedzy do dalszego rozwoju i ugruntowania świadomości działania w wiarygodnej branży mającej wsparcie naukowe.  

Skrócony  program kursu

I. Rozwój koncepcji i technologii bazującej na polach magnetycznych i elektromagnetycznych w ujęciu chronologicznym.

II. Rozwiązania techniczne stosowane w urządzeniach.

III. Wprowadzenie do zagadnień bioefektów zastosowania statycznych i wolnozmiennych pól magnetycznych, pól magnetycznych i elektromagnetycznych o średniej i wysokiej częstotliwości.

IV. Reakcje organizmu na dynamiczne (pulsujące) pola elektromagnetyczne PEMF i  modulowane pola elektromagnetyczne (magnetyczne) z superpozycją sygnałów PEMA.

V. Uzyskiwane efekty w świetle eksperymentów, badań epidemiologicznych i metaanaliz.

VI. Terapeutyczne zastosowanie pól magnetycznych

VII. Praktyka zastosowania PEMA. Sposoby aplikacji pola.

VIII. Przegląd najnowszych urządzeń dostępnych na rynku polskim.

IX. Normy PEMF dotyczące zdrowia ludzkiego. Ocena szkodliwości i potencjalnej onkogenności. Bezpieczeństwo pacjenta i terapeuty.

X. Dodatek:

– zaburzenia magnetosfery Ziemi

– syndrom niedoboru pola magnetycznego (MFDS ​​– Magnetic Field Defiency Syndrome)

– zwalczanie smogu elektromagnetycznego.

Zapisz się na kurs!

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Wydane zaświadczenia są gwarancją, że uczysz się u najlepszych a dokumenty spełniają wymogi stawiane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Kontakt i rejestracja

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 995 532 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz użycia poniższego formularza w celu rejestracji na kurs Magnetoterapii!

Szczegóły kursu

Prowadzący: Tomasz Lipiński
Wymiar czasowy: ~4 godziny
Cena zjazdu: 1500 zł

Wróć na górę