Masaż BUCCAL

Masaż BUCCAL

buccal

Cena: 2200 zł

Czas trwania: 2 dni

 

Nauczyciel: mgr Marzena Halejko-Hassan

Forma szkolenia: stacjonarne lub zdalna w czasie rzeczywistym z dostępem do materiałów

Masaż transbukalny tzw. Buccal/Sculptural czyli masaż powięziowo-transbukalny twarzy, potocznie „rzeźbiarz”.

Okazuje się, że coraz bardziej popularne stają się masaże twarzy takie jak masaż buccal. To skuteczny sposób na pozbycie się zmarszczek, zrelaksowanie mięśni, dotlenienie skóry, usunięcie martwego naskórka czy zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny.

Ten nie­ty­po­wy za­bieg to ma­saż ust i po­licz­ków buc­cal. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa bucca, które oznacza policzek. To metoda inna niż wszystkie To tech­ni­ka po­le­ga­ją­ca na ma­sażu po­licz­ków nie tyl­ko od ze­wnątrz, ale i od we­wnątrz. Jej głów­ne za­le­ty to uwal­nia­nie na­pię­cia, po­pra­wia­nie krą­że­nia i od­mła­dza­nie skó­ry.

Szyb­kie ru­chy po­bu­dza­ją krą­że­nie kr­wi oraz pa­mięć mię­śnio­wą, dzię­ki cze­mu skó­ra wy­glą­da świe­żo. Der­ma­to­lo­dzy ma­su­ją po­licz­ki, wkła­da­jąc pal­ce do ust klien­tów i w ten spo­sób od­mła­dza­ją ich skó­rę.

Masaż transbukalny czyli terapia wykonywana wewnątrz naszej jamy ustnej, ma przywrócić prawidłowe napięcie mięśniowe oraz elastyczność najgłębiej położonych struktur.

Masaż ten umożliwia całkowicie przywrócić owal / kontur twarzy, napięcie oraz elastyczność samych głębokich mięśni twarzy, które tworzą strefę policzek oraz okolic bruzd nosowo – wargowych. Z przedstawionej terapii skorzystać mogą jednak niemal wszyscy pacjenci. Chodzi zwłaszcza o osoby, które podczas jedzenia lub mówienia wyczuwają: skurcze, mrowienie lub drętwienie. To najczęściej objawy nadmiernego napięcia mięśni mimicznych, które w porę można zredukować. W rezultacie może to zapobiec dużo groźniejszym problemom.

Po­tocz­nie zwa­ny ma­saż po­licz­ko­wy po­ma­ga po­znać skó­rę. Sta­je się lśnią­ca i roz­luź­nio­na. To wła­śnie za to ko­cha­ją go gwiaz­dy. Z ma­sażu po­licz­ko­we­go ko­rzy­sta­ją mię­dzy in­ny­mi Emi­ly Ra­taj­kow­ski oraz Ke­ira Kni­gh­tley.  Fanką jest żona księcia Harry’ego, Meghan Markle.

Na czym polega masaż twarzy Buccal?

Osoby , które wykonują ten zabieg, specjalnymi ruchami masują skórę policzków i ust od wewnętrznej strony. To właśnie w tym tkwi cały sekret. Ten typ masażu ma wiele zalet, m.in. działa liftingująco.

Korzyści z masażu twarzy Buccal:

 • rozluźnia spięte mięśnie policzkowe i jarzmowe,
 • skóra staje się bardziej napięta, świeża i widać dużą poprawę cyrkulacji krwi,
 • unosi policzki,
 • redukuje opuchliznę,
 • podnosi owal twarzy.

Z przedstawionej terapii skorzystać mogą jednak niemal wszyscy pacjenci. Chodzi zwłaszcza o osoby, które podczas jedzenia lub mówienia wyczuwają: skurcze, mrowienie lub drętwienie. To najczęściej objawy nadmiernego napięcia mięśni mimicznych, które w porę można zredukować. W rezultacie może to zapobiec dużo groźniejszym problemom.

Przeciwwskazania

 • ostre stany zapalne w obrębie nerwów twarzowych,
 • nieprawidłowa koagulacja krwi,
 • niektóre mechaniczne bądź chorobowe uszkodzenia śluzówek,
 • schorzenia dermatologiczne w obrębie jamy ustnej,
 • próchnica, a także choroby dziąseł i przyzębia,
 • głównym powodem odroczenia przeprowadzenia tego zabiegu są wszelkie zmiany zapalne lub większe opuchlizny na twarzy.

Oczywiście niezależnie od typu dolegliwości zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Zdobywaj certyfikowane umiejętności

Po zakończeniu kursu, absolwenci otrzymają certyfikat zgodny z obowiązującymi standardami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.

Kontakt i rejestracja

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 995 532 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz użycia poniższego formularza w celu rejestracji na kurs masażu twarzy buccal!

Cena oraz czas trwania szkolenia

Czas trwania kursu: 2 dni.
Cena kursu: 2200 zł.

Wróć na górę