Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280h

OPIEKUN W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM: Profesjonalne Szkolenie dla Kadr Przedszkolnych

Cena: 1600 zł

Czas trwania: 280 godzin

Nauczyciel: Marzena Halejko-Hassan

Zapraszamy do profesjonalnego szkolenia „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”, które uzyskało akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r., skierowanego do przyszłych opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych. Nasz 280-godzinny program obejmuje kompleksowe zagadnienia, przygotowując kursantów do wszechstronnej opieki nad najmłodszymi.

Program szkolenia

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:

  • Adaptacja jako Proces Rozwoju: Rola opiekuna w procesie adaptacji dzieci oraz teoria więzi.
  • Rozwój Psychospołeczny i Zadania Rozwojowe: Pogłębione zrozumienie etapów rozwoju dzieci oraz koncepcji zadań rozwojowych.

2. Rozwój dziecka we wczesnym dzieciństwie:

  • Aspekty Rozwoju Dziecka: Charakterystyka zmian rozwojowych w obszarze poznawczym, psychospołecznym i motorycznym.
  • Uwarunkowania i Neurologiczne Podstawy Rozwoju: Rola środowiska i czynników genetycznych, a także zaburzeń rozwojowych.

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

  • Obserwacja i Planowanie Rozwoju: Umiejętność obserwacji dzieci w codziennych sytuacjach oraz dokumentowanie postępów.
  • Zabawy Eksploracyjne: Tworzenie odpowiedniego środowiska dla wszechstronnego rozwoju dzieci.

4. Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

  • Prawne Aspekty Opieki: Poznanie przepisów prawa dotyczących opieki nad dziećmi.
  • Pierwsza Pomoc i Bezpieczeństwo Pracy: Podstawy medycyny ratunkowej oraz przepisy BHP.

5. Praktyki zawodowe w żłobku:

  • Rzeczywiste doświadczenie w pracy z dziećmi pod nadzorem doświadczonych profesjonalistów.

Szkolenie to jest dedykowane osobom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w opiece nad małymi dziećmi. Obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, przygotowując uczestników do pełnienia roli opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych. Dzięki akredytacji Ministerstwa, kurs ten otwiera nowe możliwości zawodowe i umożliwia zdobycie solidnych kompetencji w pracy z najmłodszymi.

Zapraszamy do zapisów! Skorzystaj z naszego kompleksowego programu szkolenia i dołącz do grona wykwalifikowanych opiekunów!

Nowa DECYZJA MRPiPS (kontynuacja z 2012r.). Decyzja MRPiPS dot szkoleń wg „ustawy żłobkowej”

decyzja_ministra

Akredytacja kursów Zobacz więcej…

Zdobywaj certyfikowane umiejętności

Po zakończeniu kursu, absolwenci otrzymają certyfikat zgodny z obowiązującymi standardami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.

Kontakt i rejestracja:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 995 532 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz użycia poniższego formularza w celu rejestracji na nasz kurs opiekun w żłobku i klubie dziecięcym!

Szczegóły kursu

Czas trwania: 280 godzin.
Koszt kursu: 1600 zł.

Wróć na górę