Zakładanie dostępu dożylnego i pobieranie krwi obwodowej do badań

Zakładanie dostępu dożylnego i pobieranie krwi obwodowej do badań

Cena: 1350 zł

Czas trwania: 10 godzin

Nauczyciel: Dorota Mazur

Forma szkolenia: stacjonarne

Szkolenie praktyczne z zakładania dostępu dożylnego/kaniulacji żył obwodowych, przygotowania wlewu kroplowego oraz pobieranie krwi do badań diagnostycznych.

Kurs prowadzą dyplomowani pielęgniarze/pielęgniarki.

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników do prawidłowego zakładania dostępu dożylnego (kaniuli dożylnej) na żyły obwodowe, pielęgnacja wkłucia, monitorowanie, przygotowywanie leków, toczenie płynów, pobieranie krwi obwodowej w celach diagnostycznych. Zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia jednorazowe do ćwiczeń praktycznych. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej nauki zakładania wenflonu, przygotowania wlewu kroplowego (kroplówka) i pobierania krwi. Po ukończeniu szkolenia wystawiamy Zaświadczenie MEN jego ukończenia.

Harmonogram zajęć

 • Wprowadzenie do anatomii układu krwionośnego
 • Przygotowanie pacjenta do procedury pobierania krwi/kaniulacji żył
 • Wskazania/przeciwwskazania do założenia obwodowego wkłucia dożylnego
 • Zasady aseptyki i antyseptyki
 • Budowa i rodzaje kaniuli (wenflonu), „motylka”
 • Różnice między wenflonem a „motylkiem”
 • Wyznaczanie miejsca zakładania kaniuli
 • Trudne przypadki podczas kaniulacji
 • Kaniulacja kończyny górnej – możliwe ryzyka
 • Pobierania krwi do badań laboratoryjnych
 • Rodzaje płynów infuzyjnych (NaCl, Glukoza, Płyn Ringera, Płyn wieloelektrolitowy PWE, płyn do iniekcji), porównanie zawartości jonów minerałów
 • Techniki pobierania krwi obwodowej za pomocą wenflonu i „motylka”
 • Powikłania i ryzyka
 • Postępowanie z odpadami medycznymi i ostrymi
 • Zasady płyno-terapii
 • Pobieranie krwi metodą próżniową
 • Przygotowanie i podłączenie wlewu kroplowego (kroplówki), rozpuszczenie askorbinianu sodu (witaminy C we wlewie)
 • Ćwiczenia praktyczne na profesjonalnych fantomach medycznych do symulacji wkłucia oraz pomiędzy uczestnikami szkolenia (podpisana zgoda)

Po ukończeniu kursu/szkolenia uczestnik

 • Posiada wiedzę teoretyczną
 • Potrafi skompletować zestaw do wkłucia dożylnego
 • Zna budowę kaniuli (wenflonu) do żyły obwodowej/motylka
 • Jest świadomy powikłań
 • Potrafi wybrać miejsce wkłucia
 • Zna zasady aseptyki i bezpieczeństwa własnego oraz pacjenta podczas kaniulacji
 • Potrafi prawidłowo przeprowadzić zabieg założenia kaniuli (wenflonu) do żyły obwodowej
 • Potrafi przygotować wlew kroplowy („kroplówkę”) oraz prawidłowo podłączyć
 • Potrafi monitorować wkłucie dożylne
 • Zna podstawowe zasady płyno-terapii i potrafi prawidłowo przygotować wlew kroplowy (kroplówkę) wzmacniająco-witaminową (witamina C) do podania
 • Wie jak prawidłowo postąpić z odpadami medycznymi
 • Zna ABC pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku omdleń
 • Kim jest Flebotomista i jakie ma obowiązki

UWAGA: odbycie szkolenia NIE UPRAWNIA do pobierania krwi/zakładania kaniuli jeśli uczestnik nie ma odpowiedniego wykształcenia medycznego przewidzianego w polskim prawie.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu:

 • Lekarze różnych specjalności
 • Pielęgniarki i ratownicy medycznie, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności
 • Opiekunowie medyczni, diagności laboratoryjni
 • Ratownicy KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc)
 • Studenci kierunków biomedycznych, pielęgniarskich i podobnych
 • Osoby zaangażowane w opiekę nad osobami obłożnie chorymi
 • Osoby planujące podjęcie pracy w zawodach medycznych w przyszłości
 • Każda osoba zainteresowana udoskonalaniem i nabywaniem nowych umiejętności

Zdobywaj certyfikowane umiejętności

Po zakończeniu kursu, absolwenci otrzymają certyfikat zgodny z obowiązującymi standardami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.

Kontakt i rejestracja

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 511 995 532 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz użycia poniższego formularza w celu rejestracji na nasz kurs Zakładanie dostępu dożylnego i pobieranie krwi obwodowej do badań!

Szczegóły kursu

Czas trwania: 10 godzin.
Koszt kursu: 1350 zł.

Wróć na górę