Polskie Centrum Szkoleniowe

Polskie Centrum Szkoleniowe Kursy Masażów Naturopatii i więcej

Szkoła Irydologii

Kod zawodu 323090

Kurs irydologii skierowany jest do wszystkich osób, które pragną poznać kierunki terapii naturalnych, Tematem kursu będzie: Wykorzystanie tęczówki oka do oceny stanu zdrowia człowieka.

Kurs poprowadzi lek. med. Krystyna Lubera, irydolog Marzena Halejko-Hassan oraz irydolog Paweł Neko.

Tematyka szkoleń:

  1. Anatomia układu pokarmowego. Historia irydologii. Budowa oka. Budowa tęczówki. Różnorodność genetyczna. Mapa tęczówki. Strefy tęczówki. Kolory i ich znaczenie. Struktura tęczówki – podstawa analizy. Próby oceny struktur na przykładzie zdjęć. Próby oceny tęczówek. Znaki irydologiczne. Poszczególne znaczenie każdego znaku. Wyszukiwanie znaków, próby interpretacji.
  2. Anatomia układu oddechowego. Mapa irydologiczna układu oddechowego. Znaki irydologiczne przy chorobach układu oddechowego. Mapa irydologiczna układu pokarmowego. Znaki irydologiczne układu pokarmowego.
  3. Anatomia układ moczowego i płciowego. Podstawowe choroby. Mapa irydologiczna układu moczowo-płciowego. Znaki irydologiczne.
  4. Anatomia układu nerwowego i układu krążenia. Podstawowe choroby. Mapa irydologiczna układu nerwowego i układu krążenia. Próby analizy na konkretnych przykładach.
  5. Układ hormonalny. Anatomia. Podstawowe naruszenie układu hormonalnego. Mapa irydologiczna układu hormonalnego. Znaki irydologiczne. Egzamin. Wydawanie dyplomów.
Informacje organizacyjne

Koszt zjazdu 1050 zł.

Szkolenie dostępne w formie ONLINE od zaraz!

Na podstawie posiadanych rejestrów wydajemy absolwentom zaświadczenie zgodnie z §22 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 Marca 2019 r.

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Irydologa. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja ta jest narzędziem, które grupuje zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz ustala ich symbole i nazwy. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku Irydolog został sklasyfikowany pod numerem: 323090.


Szkolenia uzupełniające dla naturopatów i irydologów – patofizjonomika a teoria konstytucjonalna Kretschmera

Linkhttps://pcsedu.eu/courses/patofizjonomika/

Po ukończeniu wydajemy dokumentację MEN o posiadaniu kwalifikacji irydologa.

Back to top